Nasza kancelaria sporządza wyceny przedsiębiorstw i ich wartości niematerialnych i prawnych od lat 90-tych. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt wycen dla podmiotów różnych branż, dla celów księgowych (podatkowych), transakcyjnych i zarządczych. W zależności od potrzeb wyceny realizowane są w standardzie wartości odtworzenia, zastąpienia, godziwej, rynkowej lub inwestycyjnej. Przedmiotami wyceny były takie składniki aktywów lub kapitału intelektualnego, jak:

 • bazy danych
 • bazy klientów
 • dostęp do rynku
 • know-how
 • lojalność klientów
 • lokalizacja miejsca prowadzenia działalności
 • możliwości rozwojowe / inwestycyjne
 • oprogramowanie komputerowe
 • rozwiązania technologiczne
 • wartość doświadczonego personelu
 • wartość marki / znaku handlowego
 • wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 • wartość udziałów lub akcji w spółce

 
Kierownikiem i głównym wykonawcą prac w zakresie wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych w naszej kancelarii jest dr hab n. ekon. Józefa Gryko, adiunkt w Instytucie Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, stały współpracownik naszej kancelarii od roku 2002. Specjalizacja naukowa dr hab Józefy Gryko obejmuje finanse przedsiębiorstw i planowanie finansowe. Jest autorką i współautorką wycen gospodarczych, bierze też udział w przygotowaniu i prowadzeniu negocjacji w zakresie kupna/sprzedaży przedsiębiorstw.