Oferujemy szeroki zakres opracowań sporządzanych dla potrzeb instytucji finansowych, banków hipotecznych, inwestorów komercyjnych, inwestorów indywidulanych.

Oferujemy w szczególności:

  • Inspekcje kontrolne inwestycji budowlanych dla budownictwa komercyjnego (obiekty hotelowe, handlowo-usługowe, usługowo-produkcyjnego, magazynowo – produkcyjne, itp.) oraz mieszkalnego – weryfikacja wstępna planowanego procesu inwestycyjnego, kontrole w trakcie realizacji, określanie stopnia zaawansowania robót budowlanych i ocena przebiegu prac budowalnych.
  • Kosztorysy budowlane dla celów inwestycyjnych, kosztorysy powykonawcze,  oceny stanu technicznego elementów inwestycji, wycena robót budowlanych.
  • Project monitoring inwestycji deweloperskich – analizy, dozory i kontrole w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz sporządzanie raportów bankowych (raporty otwarcia, pośrednie i zamknięcia); opracowania realizowane na potrzeby otwarcia i prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych, przeprowadzane z uwzględnieniem szczególnych zasad wynikających z Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
  • Project monitoring inwestycji komercyjnych – analizy, dozory i kontrole w zakresie budownictwa komercyjnego oraz sporządzanie raportów bankowych (raporty wstępne, okresowe i końcowe).
  • Foto-Inspekcje nieruchomości (komercyjnych i indywidualnych) – czynności związane z uproszczoną weryfikacją procesu budowlanego nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytowe; skrócone formy kontroli nieruchomości z uwzględnieniem stanu przedmiotu zlecenia, otoczenia nieruchomości, stopnia zaawansowania inwestycji oraz dokumentacji fotograficznej.